דרך נגישה ומסומנת בניגוד חזותי בין מגרש החניה לכניסה