סימון מפרץ החניה בצבע ומרקם מקום עצירה לאוטובוס ההסעה של בית הספר