תחנת הסעה שבה מותקן רמקול המכריז על כניסת האוטובוס לתחנה וציון הקו והיעד