שילוב סימן מוביל עם סימן אזהרה בנקודות המפגש בין דרכים