דוגמה לאולם ספורט שהרצפה בו מבריקה והתאורה בו מופנית כלפי מטה וגורמת להחזר אור המוריד מיעילות הראייה