דוגמה לשירותים עם תאורה וניגוד צבעים המאפשרים לאתר את הכיור והאסלה