שלט הכוונה לדלת מילוט ופסים זוהרים על קיר מסדרון מוליכים אל דלת מילוט