דוגמאות לשינוי במרקם משטח הרצפה להדגשת מעבר מאזור לאזור