סימון מיקומו של עמוד במקום לא צפוי ליד פתח מעלית ובדרך פתוחה