ממצאי מחקרים עיקריים להערכת המודל המחוזי והשפעותיו

המחקרים שיוצגו להלן בחנו משתנים שונים הקשורים בתוצרי הפעולה של ה ' מודל המחוזי ' שתואר לעיל . באופן כללי יצוינו העובדות האלה : . 1 שיעורי זכאות לתעודת בגרות בקרב תלמידים עם ל " ר - כ - % 75 זכאות לבגרות , לעומת הממוצע הארצי שהוא כ - % . 55 . 2 בשנים האחרונות נמצא כי התלמידים עם ל " ר שסיימו את לימודיהם בבתי הספר במערכת החינוך זכו , רובם ככולם , בדרך הנוחה ביותר לבחור בין : התנדבות לצבא או לשירות לאומי ; השתלבות במערכת ההשכלה הגבוהה ; השתלבות בשוק העבודה . ראוי לציין כי קיימת הסכמה רחבה בקרב קובעי המדיניות שהזכאות לתעודת בגרות אינה המדד היחיד להערכת התהליך החינוכי , ולכן נערכו מחקרים נוספים , חלקם בהזמנת הפיקוח הארצי עצמו , לשם בחינת משתנים נוספים באיכות חייהם של התלמידים . בסעיף זה יוצגו הממצאים העיקריים של מחקרים אלה . עם זאת , המחקר האקדמי בתחום התמיכה בתלמידים ובגירים עם ל״ר ועיוורים בישראל מצומצם . מאז קבלת חוק החינוך המיוחד ( 1988 ) פורסם מחקר מקיף אחד שבחן את איכות חייהם של תלמידים עם ל " ר משתלבים ( הס , 2007 א , 2007 ב ) , ומחקר נוסף שהוזמן מטעם האגף לפיקוח על תלמידים עם ל " ר ...  אל הספר
מכון מופ"ת