המלצות למורה הקולט ילד עם ליקויי ראייה ועיוורון בכיתתו

הפיקוח על תלמידים עם ל " ר פרסם הנחיות למורה הקולט בכיתתו תלמיד עיוור או עם ל״ר . בתי הספר נדרשים על פי חוזר מנכ " ל להנגשת חומרי למידה ופעילויות בית - ספריות . עד שנת 2017 כל ארגון בישראל יצטרך , על פי חוק ההנגשה , לפעול לשם הנגשת השירותים הקיימים בו עבור אנשים עם צרכים מיוחדים ובתוך כך גם בתי ספר ומוסדות להשכלה גבוהה . להלן הנחיות משרד החינוך : הישיבה בכיתה הילד ישב בטור האמצעי בספסל הראשון או בקבוצה הקרובה ביותר ללוח , כך שלא יסתיר לעצמו את האור בשעת הכתיבה או הקריאה . ככל שהתאורה טובה יותר , כך קיים סיכוי טוב יותר לראייה ברורה יותר . אם הילד רגיש לאור , ישב בגבו למקור האור למניעת סנוור . המרחק מן הלוח המורה התומכת תבדוק ותמליץ על המרחק הטוב ביותר לראיית הכתוב על הלוח ( לפי מספר אריחים ) כדי לאפשר העתקה יעילה . אם ילד אינו יכול לראות את הכתוב על הלוח גם מהספסל הראשון , יש לדאוג לכך שיעמוד לרשותו שולחן רזרבי צמוד ללוח . בשעת העתקה ייגש הילד לשולחן ויעתיק את הכתוב . קריאה וכתיבה יש להקפיד שהתאורה בכיתה תדלוק במשך כל שעות הלימודים , באופן שמשטח העבודה של הילד יהיה מואר . לצורך קריאה וכ...  אל הספר
מכון מופ"ת