תמונה :1 טמ"ס - טלוויזיה במעגל סגור, מכשיר להגדלת כתב או תמונה יחד עם טמ"ס נייד