איור :2 רשת אמסלר המשמשת לבדיקת אינדיקציות לפגמים ברשתית