תוכן עניינים

הקדמה ................................................................................................................. 7 פרק ראשון : ההיבטים הפיזיולוגיים של ליקוי הראייה ......................................... 11 חשיבות הכרתם של ההיבטים הפיזיולוגיים של הראייה ושל ליקויי הראייה לעוסקים בתמיכה בתלמידים עם ליקויי ראייה ועיוורון ................................ 11 העין ורכיביה ................................................................................................. 13 ראייה , ליקויי ראייה , אמצעי הגנה טבעיים של העין ורפואת העיניים ............ 15 מחלות עיניים ................................................................................................ 21 מאפיינים ייחודיים של מחלות העיניים אצל ילדים ........................................ 28 היבטים פרקטיים הנגזרים ממחלות העיניים ................................................. 34 פרק שני : תלמידים עם ליקויי ראייה ועיוורון במערכת החינוך בישראל - זיהוי , אבחון , הכרה ותמיכה ........................................................  אל הספר
מכון מופ"ת