ביבליוגרפיה

אידלסון , לבנת ) . ) 2004 " נוף הגן הציבורי בעיר הישראלית " , עבודת גמר לתואר מוסמך , אוניברסיטת תל אביב . אידן ) רייניץ ( , רינה ) . ) 1995 " תכנון מושבי תל מונד — יצירת דגם חדש של מושבי עובדים " , קתדרה . 78 אידן ) רייניץ ( , רינה ) . ) 1999 " ההתיישבות היהודית בשרון התיכון בין השנים , " 1939 - 1929 חיבור לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה , המחלקה לגיאוגרפיה , הפקולטה למדעי החברה , האניברסיטה העברית . אלגזי , גדי ) . ) 2006 " מטריקס בבילעין : סיפור על קפיטליזם קולוניאלי בישראל של ימינו " , תיאוריה וביקורת , 29 מכון ון ליר והוצאת הקיבוץ המאוחד . אלכסנדרוביץ , אור ) . ) 2003 " גבולות של נייר " , תיאוריה וביקורת , 41 מכון ון ליר והוצאת הקיבוץ המאוחד . אלפסי , נורית ויובל פורטוגלי ) . ) 2009 " מבנה חדש למערכת התכנון בישראל הצעה " , . http : // www . tau . ac . il / humanities / abraham / publications / city . pdf אלתרמן , רחל ) . ) 1999 בין הפרטה להמשך הבעלות הלאומית , מדיניות קרקע עתידית לישראל , מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות . אפלבום , לביאה ודוד ניומן ) . ) 1984 " בין כפר לפרבר , צורות...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד