הערות

1 נמרוד בוסו , " הבנייה של בתים צמודי קרקע ירדה ב % 10 בתוך ארבע שנים" , 20 . 3 . 15 , The Marker השער האחורי , עמ ' . 47 איסוף החומרים לספר זה נעשה בשנים . 2015 - 2012 הנתונים המובאים בקישורים השונים מעודכנים ברובם לחודש מרס . 2015 נתונים אחדים השתנו מן הסתם בזמן שחלף בין השלמת הכתיבה לפרסומו של הספר , ועם זאת אני מבקשת להניח כי העקרונות העולים כאן עודם בני תוקף . 2 מצוטט אצל חגי עמית , " פתאום כולם רוצים לגור בפתח תקוה " , , TheMarker , 25 . 3 . 13 עמ ' . 35 - 34 3 הילה צאן , " סוד הקסם של ערי אמצע הדרך " , ynet נדל " ן , http : // , 10 . 1 . 14 . www . ynet . co . il / articles / 0 , 7340 , L - 4475045 , 00 . html 4 גיל שלמה , " איזו דירה מחפשים הישראלים וכמה יעבדו עבורה ? " , גלובס , . http : // www . globes . co . il / news / article . aspx ? did = 1000870398 , 12 . 8 . 13 5 שם . 6 רותם שטרקמן , " גרים בדירה ששווה יותר מ 1 . 8 מיליון שקל ? כנראה שלפיד הוא הראש ממשלה שלכם " , ניתוח בחירות עם אתר המידע הגיאוגרפי מדלן , , 25 . 7 . 13 , TheMarker עמ ' . 15 - 12 7 הלשכה המרכזית לסטטי...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד