נראות ניאו-ליברלית

העץ , למשל , צורתו משתנית עם שעושים ממנו שולחן , ואף על פי כן נשאר השולחן – עץ , דבר מוחשי פשוט בתכלית הפשטות . אולם משהוא מופיע ועולה בחזקת סחורה , מיד מתגלגל הוא בדבר מוחשי - על - מוחשי . לא זו בלבד שעומד הוא בכרעיו על הקרקע , אלא שהוא מעמיד עצמו , כנגד כל שאר הסחורות , על ראשו . והרי הוא מפתח מתוך ראשו , ראש של בול עץ , תעתועי - מחשבה מוזרים להפליא – יותר מן הפלא שיפליאך , אם היה פורץ מעצמו ויוצא במחולות . – קרל מרקס , הקפיטל מרקס שהה בלונדון שעה שנפתחה שם בקול תרועה , במאי , 1851 התערוכה העולמית ב " ארמון הבדולח " ) . ) Crystal Palace כך מזכיר לנו ג ' ורג ' ו אגמבן , המשער כי זכר האירוע תרם להרהוריו של מרקס על פטיש הסחורה ורואה בהקמת “ ארמון הזכוכית " הענק של ג ' וזף פקסטון לצרכי התצוגה ביטוי של האיכויות הפנטסמגוריות שייחס מרקס לסחורה . אגמבן מצטט מתוך המדריך לתערוכה העולמית בפריז ב , 1867 שמהדהדת בו עליונותו של אותו טבע פנטסמגורי : “ הציבור זקוק למושג גרנדיוזי שיכה בתדהמה את כישורי הדמיון שלו , צריך שנשימתו תיעתק לנוכח נפלאות התעשייה . הוא מבקש לפגוש תמונה קסומה ולא סחורות דומות ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד