פרדס חנה־כרכור

הרכבת חוצה את חדרה וממזרח מתגלים רבי הקומות וצמודי הקרקע האחידים של שכונת גני חדרה . הפוגת נוף נקי מבנייה ועשיר בתשתיות , והנה נראים בתי פרדס חנה מעבר לחומה . נוה רותם החדשה יחסית עם בנייני מעטפת וקוטג 'ים ואחריה נוה פרדסים עם כל מגוון טיפוסי הבנייה החדשה — רבי קומות , דופלקסים וקוטג ' ים ותכניות לעתיד . פרדס חנה וכרכור — עוד מושבות ותיקות ) כרכור מ , 1913 פרדס חנה מ , ) 1929 שאדמותיהן נמצאו משלב מוקדם מאוד בבעלות פרטית ) של מה שהיינו מכנים היום קבוצות רכישה ( , ובפרדס חנה אפילו בית הספר החקלאי המהולל גבה שכר לימוד — מפורוורות מאוד . שכונות פרווריות של קוטג ' ים ודופלקסים ורבי קומות מקיפות אותן סביב , בנויות כמו בכל יתר המושבות על אדמה חקלאית לשעבר , וגם מרכזי המושבות ) למעשה מועצה מקומית משותפת מאז 1969 ( ושכונותיהן הוותיקות מתפרוורים . בשכונת נוה אשר בפרדס חנה , למשל , שכונת עולים משנות ה , 50 שונתה התב " ע הישנה והיא מתירה כעת לבנות שתי יחידות על חלקות 1 . 2 הדונמים . במרכז כרכור יש חלקות של עד חמישה דונמים שניתן עתה לחלקן לחמישה מגרשים לבנייה . עתודות הקרקע של פרדס חנה כרכור מוג...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד