כביש 57

מצומת ניצני עוז , מרחק נסיעה קצר מהמחסום ואזור התעשיה ניצני שלום , שלום בשטח כבוש ) C ( בין מעסיקים יהודיים ממערב לפועלים פלסטיניים ממזרח ) שגם הוא הופר פעמיים ברצח ישראלים , במותו של פועל פלסטיני מפיצוץ חומר כימי ובפציעות של אחרים ( , מוביל כביש 57 מערבה לכיוון נתניה . מימין ומשמאל מושבים , רובם מושבי עולים , שכבישים כפריים עם נוף שדות מעובדים ושדות בור מובילים אליהם . עולש ובארותיים מ , 1949 על עברם הפלסטיני ) עולש נבנה על אדמות קאקון ( ועל הרחבותיהם ) עולש הכפיל את אוכלוסייתו , בבארותיים כבר היו שני מחזורי הרחבה ( , בורגתה ) ח ' רבת ברג ' ( וחניאל , שרוב רובם של תושביהם עובדים בחוץ , תנובות ) הכולל אדמות קלנסואה מופקעות ( , ינוב וגאולים ) הוותיק מ , 1938 עם רחוב ותיקים פינת רחוב הרחבה ( — כולם עם חקלאות מידלדלת והרחבות . הכביש המשני המוביל אל פרדסיה חולף בדרכו על פני מושב צור משה , שנוסד ב 1937 על אדמות שנקנו מהכפר שופא , וצמח ונעשה בעשור הראשון של שנת 2000 לאחד המושבים הגדולים בישראל עם הקמת שתי שכונות חדשות — מדרום גבעת משה , הרחבה ל " בנים ממשיכים " משנות ה , 90 וממערב “ בוסת...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד