קדימה־צורן

כביש 562 מוביל אל קדימה צורן , שאוחדו במסגרת הרפורמה ב . 2003 יחד הן ממוקמות גבוה יחסית בסולם החברתי כלכלי : 7 מ , 10 עם % 65 . 3 זכאים לבגרות , שכר ממוצע 10 , 557 ש ' ו 17 , 600 תושבים ) לפי נתוני הלמ " ס לשנים 2010 ו 2011 בהתאמה ( . תחילה קדימה , מושבה חקלאית לשעבר , שנוסדה ביוזמת יהושע חנקין ואוכלסה בתושבי מושבות אחרות ומאוחר יותר בידי פליטי שואה ולבסוף בעולים מזרחים . עברה דווקא ניכר בה , אף שעיקרה בנייה פרוורית חדשה ) משנות ה 90 ואילך ( , ובדומה לאבן יהודה היא עשויה עירוב של בתים ותיקים משודרגים , צמודי קרקע פרווריים אדומי גגות המאורגנים ברחובות הולנדיים , שיכונים ובתים משותפים הטובלים בירק פרוורי מובהק . בכניסה לה יש עוד פארק תעשיות , מרכיב חיוני בתהליך האוטונומיזציה הפרוורית , פארק תעשיות השרון . בהמשך הדרך , מופרד בשדות משותפתו המוניציפלית , נמצא צורן , הפרוורי מבטן אמו , עשוי גריד של יחידות 150 X 150 מ " ר , שיסודו דווקא בגריד מראשית המאה ה 20 ששימש בעכו ובבאר שבע . המתכננת , רחל ולדן , תכננה קודם לכן התנחלויות רבות וצברה כך ניסיון בבנייה פרוורית . הכניסה אל צורן נחווית ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד