מועצות אזוריות

בתוך תחומו של קיבוץ שפיים נמצאת גם המועצה האזורית חוף השרון , ששני הקיבוצים ושכונת הווילות שייכים אליה ואתם עוד מושבים , קיבוצים וישובים יהודיים אחרים — שלושה עשר בסך הכול ובהם כ 13 , 600 תושבים . שטחה 50 , 000 דונמים , הכוללים מעט שטח בנוי ) % 13 ( ובעיקר שטחים פתוחים , שטחים חקלאיים ושטחי שמורות טבע . מיקומה של המועצה במדדים החברתיים כלכליים גבוה : 8 מ 10 במדד הכללי , % 79 . 3 זכאים לבגרות ושכר שכיר ממוצע 11 , 186 ש ' ) נתוני למ "ס ל . ) 2012 במדד הפריפריאליות היא מוגדרת מרכזית . חוף השרון היא מועצה לא גדולה יחסית , הן בשטחה והן במספר תושביה . במועצה הגדולה ביותר “ על מפת ארץ ישראל " , כלשון אתר המועצות האזוריות , מועצת מטה בנימין , מתגוררים 48 , 300 תושבים בשטח של מיליון דונמים . במועצה האזורית תמר מתגוררים 2 , 300 תושבים ב 1 . 65 מיליון דונמים ) לעומת דימונה הסמוכה , שם מתגוררים כ 32 , 400 תושבים בשטח של 40 , 000 דונמים ( . % 85 מקרקעות המדינה מצויים בשטחי המועצות האזוריות , שבהן מתגוררים % 8 מהאוכלוסיה , לעומת % 13 מהקרקע שנמצאים בתחום השיפוט של הערים , שבהן מתגוררים כ % 90 ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד