נס ציונה

בו , אבל נס ציונה היא עיר עכשיו והיא מבוזרת , כה פרושה במרחב עד שאין לה מוקד נגיש אחד , עוקפת את המרכז בדרכה למקומות אחרים , צורכת בקניון , משלמת חשבונות באינטרנט , מחפשת שקט ושלווה ונגיעה של ירוק מחלון המכונית . המושבה , שנעשתה לעיר ב , 1992 הכפילה את אוכלוסייתה בין השנים 1983 ו , 2005 מ 15 , 200 לכמעט . 30 , 000 בשנים 2012 - 2011 שוב היתה עליה חדה ומאז נמשך הגידול , אף שבקצב אטי יותר . בעירייה מצהירים שההאטה מבוקרת . יש בה כ 43 , 000 תושבים ) נתוני למ " ס ל , ) 2012 ממוצע של כשני תושבים לדונם . קצב עקירת הפרדסים והבנייה גדל בהתאם לגידול באוכלוסיה וכמוהו מחירי הדיור — בין 2004 ל 2010 הם עלו ב % , 61 וכך גם הדירוג במדד החברתי כלכלי : ב 2012 היא מוקמה במקום 7 מ 10 במדד החברתי כלכלי , כמו חיפה , ראשון לציון וכפר סבא . נתוני השכר ) שכר שכיר ממוצע 10 , 674 ש ' ( , הזכאות לבגרות ) % 69 . 9 ( והמתגייסים ) % 97 ( ) נתוני למ " ס ל 2011 ( הולמים את הבסיס החברתי כלכלי הזה . השכונות החדשות מקיפות את מרכז העיר הישן . הנה שמורת מליבו מ 1998 במערב העיר , הממחישה שוב בעצם שמה עולם שלם של ש...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד