מנגנון התכנון

העיר מודיעין תוכננה בשלמותה על הנייר והונחה על פני הקרקע באמצע הדרך בין תל אביב לירושלים , משיקה לקו הירוק וחוצה אותו אל תוך שטח ההפקר ההיסטורי רק עם השתדכותה של מכבים . כל כולה תכנון . השכונות על שיפולי הגבעות , העמקים המוריקים , לולאות הכבישים הרחבים , המרכזים המסחריים , תחנת הרכבת , אזורי התעשיה במערב . עיר מן המוכן . סופה של נסיעה זו , שתוביל לראשון מערב , ימחיש גם הוא את עוצמת התכנון שאינו משאיר מקום לצמיחה אורגנית ולאלתור ) או לפחות מצמצם אותם צמצום דרסטי ( . זו אם כך הזדמנות לבחון את מנגנון ההוצאה לפועל של האתוס הפרוורי , מכונן המציאות שלה : מוסד התכנון . “ יש בנתונים בדבר אופן פריסת אוכלוסיה ברחבי המדינה , והפיגור בהשגת יעדיה הנורמטיביים של תמ " א 35 בעניין זה , כדי ללמד על מגבלות אמצעי המדיניות המאפיין תכנון מרחבי והוא היצע קרקעי" — כך נכתב בדו " ח של צוות הליווי , המעקב והבקרה של תכנית מתאר ארצית ) תמ " א ( 35 מ . 2009 ואף שאינה מגדירה מהי פריפריה ואף לא מציינת את המונח , הרי שאחת ממטרותיה העיקריות של תמ " א 35 היא קידום חבלי ארץ פריפריאליים וסגירת הפערים ביניהם לבין אזור המ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד