מודיעין־מכבים־רעות

יחסים מורכבים למדי שוררים בין שלושת היישובים המרכיבים את מודיעין מכבים רעות , מדרום לצומת שילת . לכאורה הפרופיל שלהם דומה במדדים כלכליים חברתיים , כך לפחות היה כאשר נמדדו בנפרד , אבל נראה שהדימוי העצמי שלהם ועל כן גם התנהלותם מעידים , או לפחות העידו בעבר , על אי נחת . הם אוחדו במסגרת איחוד הרשויות של . 2003 הנתונים העדכניים משותפים לפיכך לשלושתן : מיקום 8 מ 10 בדירוג החברתי כלכלי , % 98 . 2 יהודים , בלי גברים מעל גיל , 79 כאחוז בעשור 79 - 70 ואחוז מזערי של נשים בעשור 89 - 80 ) על פי נתוני הלמ "ס ל , ) 2011 הרוב שכירים עם שכר ממוצע של 12 , 700 ש ' ) לעומת 7 , 964 ש' הממוצע הארצי ( , % 81 . 4 זכאים לבגרות , מרכזיות מבחינת הפריפריאליות ) על פי נתוני , ) 2012 שטח שיפוט של הרשות המשולשת גדול בהרבה מהבנוי בפועל ושטח הפוליגון המקיף ) התוחם את האזורים הבנויים ( מותיר מרווח גדול מאוד , בעיקר במערב , בין אזורי המגורים לאזור התעשיה המדשדש עדיין . מכבים קמה ראשונה בשנת 1985 בחסות תנועת מכבי העולמית , בשטח ההפקר לשעבר ממש מול פרצופו של הכפר הוותיק בית סירא מעברו המזרחי של הקו הירוק . גדר מחושמלת ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד