המכונית

הפרוור הוא גם הזיקות הטכנולוגיות שלו . הוא לא היה צומח ומתפתח אלמלא החשמול , הרכבת , המטבח המחושמל , הטלפון או הטלוויזיה — כולן טכנולוגיות אוטונומיסטיות , המקנות עצמאות ושליטה למשתמשיהן , ואוטיסטיות , המייתרות זיקות חיצוניות מסוימות , ועם זאת הן תלותיות ותקשורתיות . ראש וראשונה להן — טכנולוגיית התעבורה ובמרכזה המכונית . פרוור בן זמננו לא יכול להתקיים בלעדיה . המצאת החשמלית ב 1887 חוללה את השינוי העמוק ביותר בהקשר הפרוורי ) האמריקאי ( במאה ה . 19 פרוורים צמחו במרחק של כשעתיים נסיעה מהעיר , בשולי מסלוליהן של החשמליות ובשולי המסילות ) וסטיגו מעיר כי מאחר שהרכבות היו אמצעי תעבורה יקר יותר הפרוורים שנבנו במסלולן היו באיכות גבוהה יותר , ) ושימשו גם את נותני השירותים של דיירי הפרוורים הבורגנים , שהיו במובן זה בשר מבשרם מלכתחילה ) גם אם בדוחק ( . במאה ה 20 היתה זו המכונית . מספר המכוניות הפרטיות בארצות הברית גדל משני מיליון ב 1912 ל 26 מיליון ב . 1930 בשנות ה , 50 ל % 75 מתושבי הפרוורים היתה מכונית פרטית בבעלותם . מכונית , מלשון מכונה . המילה מכונה מופיעה במקרא ) מלכים א ' , עזרא * הזי...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד