כבישים

הרעיון להקים כביש אורך ארצי נהגה כבר בסוף שנות ה 60 והוא מופיע בתמ " א . 3 ב 1992 התקבלה בממשלה ההחלטה על סלילת כביש 6 באורך 250 קילומטרים , בין כברי לצומת הנגב . חברת חוצה ישראל בע " מ הוקמה במרץ , 1993 העבודות על המקטע הראשון בין שורק לעירון החלו ב 1999 וחנוכתו נעשתה בשלבים בין 2002 ל . 2004 בפרספקטיבה של כמעט עשור , אפשר לקבוע כי הכביש הצליח לשיטתו ועניינו אף מעבר למצופה . בשנת 2012 נעו בו בימים החזקים ) ראשון וחמישי ( כ 180 , 000 כלי רכב ליום , יש לו 1 . 1 מיליון מנויים וההכנסות ממנו מגיעות ל 691 מיליון ש ' בשנה ) הנתונים מעודכנים ל . ) 2012 תכלית הכביש , הצהירו הוגיו , היא חיזוק הפריפריה . רבינוביץ וורדי , המתחקים אחר גלגולי התכנית לסלילת כביש האורך הארצי , מזכירים בין היתר כי במקור תוכננו לו מחלפים מועטים והוא נועד להיות חסכוני בקרקע . ביצועו בפועל , הרחוק מאוד מהצהרות הכוונה האלה , מעיד בעיניהם על תכליתו האמיתית : שירות מרכז הארץ וחיזוקו . טענה דומה מופיעה בחוות דעת על הכביש שנכתבה ב , 1997 עוד לפני חנוכתו , ולפיה תכניות הכביש עצמן ולוח הזמנים לביצוען חושפים כי נועד לחזק...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד