הכביש

עיר הבה " דים ) ע " ש אריאל שרון , כהמלצתה של ועדת שמות צבאית שקיבלה את אישורו של שר הבטחון ב , 2014 או קרית בן גוריון , כפי שהחליטה ועדת השמות הממשלתית מספטמבר , 2012 שדחתה את “ מעוזי הנגב " ו " מצהלות " האלטרנטיביים ( בצומת הנגב , מ " ק , 1000046 עודנה רפאים . אבל באגפי המגורים כבר עומדות מיטות קומותיים , שש בחדר , וארוניות , ובאגפי ההדרכה כבר ניצבות העמדות החכמות , ועל פי המובטח תתמלא העיר בקרוב עשרות אלפי חיילים ואזרחים עובדי צה " ל ) 10 , 000 חיילי סדיר לבדם בכל רגע נתון , 90 , 000 עוברים מדי שנה ( , בהם כ 500 משפחות אנשי קבע , ועד שתאוכלס חלקית בסוף 2014 או בתחילת 2015 היא ממשיכה להצית את דמיונם של סטודנטים בבתי ספר לאדריכלות , שרואים בחזונם את ירוחם כבסיס צבאי , למשל , או להפך . עיר הבה " דים היא בסיס צבאי , אך היא תוכננה ונבנית גם כמקום המגורים של אלפי עובדיה . בוניה ומתכנניה הם אזרחים — חברת מבט לנגב ) שיתוף פעולה של החברות מנרב , אלקטרה ורד בינת לצורך הפרויקט ( שגם תממן את הבנייה ) כשני מיליארד ש ' , בהסדר הכולל אשראים , מענקים ואת קרנות הפנסיה שלנו ( ותפעיל את העיר ב 25 ה...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד