אריאל

אחרי שתיים שלוש דקות נסיעה מזרחה מראש העין בכביש , 5 קו הנוף נחתך במחי : הנוף הכפרי הירוק מתחלף בנוף טרשים , טרסות , כרמי זיתים ומרבדים של פרחי בר . נוף הגדה המערבית , השומרון . כביש , 5 אדיש פוליטית לחלוטין מלבד הפרעה קלה בדמות המחסום ) שהוקם קילומטרים אחדים ממזרח לקו הירוק ( , מגיע תוך 20 דקות לעיר הפרוור אריאל . מאז נחנך בחופזה בעקבות האינתיפאדה השנייה , עוד בטרם הושלמה סלילתו כראוי , אחרי סדרת הפקעות של קרקע חקלאית פלסטינית מעובדת , תוך שהוא מחליף את כביש 505 ומחבל קשות בכלכלתן של מסחה ובידיא שהתפרנסו מהישראלים , נעשה כביש 5 לא רק לדרך מהירה ויעילה המחברת בין אריאל וההתנחלויות סביבה למרכז הארץ אלא גם לדרך נופית מהנה . הכביש על אבזריו יוצר רצף אחיד , חלק , בין שני צדי הקו , מטשטש את ההבדלים , מסתיר את היישובים הערביים ומציג לראווה את היהודיים , ומבהיר כך עד כמה המרחב הוא אכן אחד . כלומר , המרחב המיוהד . כי ההתנחלויות , כאן ובמקומות אחרים , יוצרות בהצטרפותן מרחב החוצה את הגבולות לא גבולות הרשמיים , מעמעמות כך מאוד את תוקפו של הקו הירוק , את הדיכוטומיות שיצר , וקובעות עובדה גיאו פוליט...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד