כפר קאסם

בסופו של דבר שני הצדדים רוצים רק שקט ואיכות חיים . באפריל , 2012 אחרי עיכובים , חתם לבסוף שר הפנים על הצו לחילופי שטחים בין כפר קאסם לראש העין , שהוסכמו במסמך הבנות בין ראשי הרשויות ונוסחו בהמלצותיה של ועדת חקירה לגבולות הערים שמינה משרד הפנים שנתיים קודם לכן . כפר קאסם , כך נקבע , תקבל 414 דונמים משטח שנכלל בגבולות השיפוט של ראש העין , וראש העין תקבל 980 דונמים , רובם בשטח גלילי ) כלומר שטח שאינו בבעלות פרטית או מוניציפלית כלשהי , שנכלל בתחום מרחב התכנון שלה ( בדרום מזרח וכן רצועה צמודה לאזור התעשיה לב הארץ . כביש , 5 שיכול היה לשמש קו גבול טבעי בין הערים לפחות מאז חנוכתו ב , 1987 אינו ממלא את ייעודו . כאמור , פארק תעשיות אפק שמצפון לו ועוד שטח של מאות דונמים בבעלות תושבי כפר קאסם ממזרח לו שייכים לתחום השיפוט ומרחב התכנון של ראש העין , כך גם שטח לא גדול בכניסה לכפר קאסם . גם מדרום לכביש , במערב ראש העין , בשטח שבו נבנה מרכז לב הארץ , יש אדמות פרטיות של תושבי כפר קאסם . ההסדר בין הערים בא לתקן את החריגות , להשליט סדר ברור יותר ולהפריד , בהחלט להפריד . פארק אפק , מעבר לכביש , ייוותר בת...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד