מקורות: המודל האמריקאי

טורים טורים של צמודי קרקע עם גגות רעפים אדומים עשויים על פי כמה דגמים חוזרים , היוצרים מרחב מסודר , גיאומטרי , משוכפל , ירוק , מתפרש — מראה ראש העין הזה הוא מראה הפרוורים הקלסי , זה המעלה על הדעת , כאב טיפוס , את הפרוורים האמריקאיים של שנות ה — 50 מהמציאות , מהסדרות ומהסרטים . הם מובחנים למהדרין , ברורים מאליהם , ואף על פי כן משרד האוכלוסין האמריקאי אינו נוקט באורח רשמי במונח פרוור . הסטטיסטיקות הנוגעות לפרוורים נכללות במדדי הערים . לוויטאון , האב טיפוס של הצורה הפרוורית האמריקאית המודרנית , רלוונטי לענייננו , הן כמקור השראה ישיר ) הוא וגלגוליו ( והן כתופעה מרחבית בעלת מאפיינים דומים . כאן יוצגו מכנים משותפים כלליים בלבד , שלצדם נדרש מחקר נוסף — השוואתי , מקיף ומפורט . הפרוור הבורגני ) המודרני ( הקלסי הלבן , המזוהה אולי יותר מכל עם ה " פרוור " , הוא צורת מגורים מסוימת ) צמוד הקרקע המשפחתי ( , פרי של תקופה מסוימת ) השבת הסדר המגדרי על כנו לאחר שהתערער במלחמת העולם השנייה עם יציאת הנשים לעבודה ( , אינטרסים כלכליים ) תעשיית כלי הרכב ונספחיה ( , המצאות בתחום הטכנולוגיה הביתית ) הטלווויזיה...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד