אוטוטופיה על מרחב הביניים הפרוורי בישראל

תמר ברגר תמר ברגר אוטוטופיה על מרחב הביניים הפרוורי בישראל תמר ברגר אוטוטופיה על מרחב הביניים הפרוורי בישראל Tamar Berger Autotopia Suburbian In - between Space in Israel עורך הסדרה : גיורא רוזן המערכת : עוזי שביט דבי אילון נועם ברוך דנה פריבך -חפץ עורכת הספר : דבי אילון עיצוב הסדרה : דפנה גרייף  אל הספר
הקיבוץ המאוחד