ב. מעשי הטוחנים המגיים

לצד האפשרות כי המתח בסיפור בין הפרוטגוניסט ר׳ שלמה ( המלך החכם ) והאנטגוניסט ר׳ משה פנחס ( המנהיג והכוהן הקנאי ) נובע מן המתח הסוציאלי שבין נציג למדנות אריסטוקרטית אליטיסטית ובין נציג למדנות עממית כפרית , מציעה ההסתכלות בקונפיגורציה של ׳החכם הטוחן הגולה למקום תורה׳ אפשרות למוצא קמאי וקדום יותר של הקונפליקט הזה מן ההוויי העיירתי שבו הוא מופיע . מהו המוצא התרבותי של הקונפיגורציה הזו ? איזו פרדיגמה היא מסמנת מכוח המוצא שלה ? מדוע היא מסעירה כל כך בתוך הקונפליקט הלא מיושב הזה שבין שני הגיבורים ? זיכרונו המודע או אולי התת מודע של עגנון נאחז כאן בהגיוגרפיה העממית בעברית וביידיש על האבות המייסדים של חסידות אשכנז , ר׳ שמואל החסיד ובנו ר׳ יהודה החסיד ( נפטר , ( 1217 מנהיגיה של התנועה הפייטיסטית והמיסטית באשכנז של המאה השלוש עשרה . סיפורת זו שמוצאה בימי הביניים הופצה מאז המאה השש עשרה באמצעות אסופות הסיפור ביידיש ובעברית , וקיבלה את עיצובה הספרותי המלא והעשיר ביותר במפנה המאות השש עשרה והשבע עשרה במהדורתה ביידיש קדומה בחיבור מעשה בוך ( באזל , . ( 1602 חיבור זה עצמו יצא במהדורות חוזרות ומעובדות ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן