מעגל חוזר - בעיה או פתרון?

שלמה נאה ועוזי סגל מעגלי החלטה נוצרים כשעלינו להרחיב כללי בחירה בין זוגות לבחירה מקבוצה גדולה . הדוגמה המפורסמת ביותר היא הפרדוקס של קונדורסה ( , Condorcet : ( 1743 – 1794 שלושה אנשים מדרגים שלוש חלופות — א ' , ב ' ו – ג ' . הראשון מעדיף את א ' על ב ' ואת ב ' על ג ' , השני מעדיף את ב ' על ג ' ואת ג ' על א ' , והשלישי מעדיף את ג ' על א ' ואת א ' על ב ' . הרוב ( הראשון והשלישי ) מעדיפים את א ' על ב ' , הרוב ( הראשון והשני ) מעדיפים את ב ' על ג ' , אבל הרוב ( השני והשלישי ) מעדיפים את ג ' על א ' . מה יעשו השלושה אם יצטרכו לבחור אחד מתוך הקבוצה } א , ב , ג { ? לכל בחירה יהיה רוב של מתנגדים : אם יבחרו ב א ' , הרי שניים מהשלושה מעדיפים את ג ' ; אם יבחרו בג ' , שניים מעדיפים את ב ' ; ואם יבחרו בב ' , הרוב מעדיפים את א ' ! דוגמה אחרת , אולי קלה יותר , היא משחק הילדים המוכר " אבן , נייר ומספריים " . למשחק הבחירה הזה מבנה פשוט : האבן שוברת את המספריים , המספריים גוזרים את הנייר , והנייר עוטף את האבן . בכל אירוע בחירה משתתפים שני ילדים ( " המנצח בין השניים " ) , ולכן התוצאה ברורה ; אבל אם נרחיב א...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר