תאוריות של מדיניות רווחה ומקורות חז"ל עיון בעיצוב התנאי של מוסד המעשר השני

עדי ליבזון מבוא השיח האקדמי בנושא מדיניות רווחה מתמקד בעיקר בחלוקה של משאבים חומריים ובפרמטרים סטטיים למדידה של אי – שוויון בהכנסות , והתמקדות זו מתבטאת במרכזיותם של מדדי אי – שוויון כגון מדד ג ' יני ומדד אטקינסון . שיח * מאמר זה הוא פיתוח של המאמר : “ Transforming Social Welfare Policy : The Reconstruction of the Institution of the Second Tithe as a Model for Social . Welfare Policy , " Journal of Law and Religion 29 ( 2014 ) , pp . 259 - 274 בגרסה העברית יש התייחסות רחבה להקשר שהמוסד " מעשר " עומד בו בהשוואה למוסדות הלכתיים מקבילים , ובעיקר ליישומים אפשריים של הגישה החז " לית בחברה ובכלכלה המודרניות . מאמר זה גם יצא נשכר מהערותיו הרבות והמועילות ביותר של ד " ר בני פורת ומעבודת עריכה יסודית של קרן גליקליך . שורשו של המאמר בשיעור שהעברתי לזכרה של אמי ז " ל , מוריה ליבזון . יהיו הדברים לזכרה . אני מודה ליצחק בנבג ' י , לחיים שפירא ולמשתתפי הסדנה לצדק חברתי בפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר – אילן ולמשתתפי הכנס בנושא צדק חברתי של המכון הישראלי לדמוקרטיה על הערותיהם המועילות , ובייחוד לצילי ...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר