ביטחון ורווחה

מייקל וולצר שירותים קהילתיים [ ... ] קהילה יהודית בימי הביניים לא אתייחס כאן לקהילה יהודית מסוימת , אלא אנסה לתאר קהילה אופיינית באירופה הנוצרית בימי הביניים המאוחרים . בעיקר אני מבקש לחבר רשימה של צרכים כלליים ואישיים שסיפקה הקהילה לחבריה , ורשימה כזאת אינה שונה בהרבה ממקום למקום . הקהילות היהודיות בארצות האסלאם , בייחוד אלה שתוארו בספריו המצוינים של פרופ ' ש " ד גויטיין ( , ( Goitein קיבלו עליהן ביסודו של דבר אותו סוג של שירותי קהילה , אם כי בנסיבות שונות במקצת . בניגוד לאתונה כל הקהילות האלה היו אוטונומיות אבל לא ריבוניות . באירופה ניתנו לקהילות היהודיות סמכויות מיסוי , אף שרבים מהכספים שגייסה הקהילה היא נאלצה למסור לידי רשויות חילוניות — כלומר נוצריות — המלך או הנסיך או האציל המקומי , אם כדי לשלם את המסים שהטילו ואם כתשלומים של שוחד , תמיכה כספית , " הלוואות " וכדומה . אפשר לראות בכך דמי חסות . בערי מצרים שחקר גויטיין גויסו רוב כספי הקהילה בפניות לתרום לצדקה , אבל מן הצורה האחידה של התרומות עולה שהלחץ החברתי השפיע ביעילות בדומה לשלטון Michael Walzer , “ Security and Welfare , " in ...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר