החקיקה החברתית - כלכלית של התורה עקרונות יסוד

בנימין פורת מבוא המקרא הוא ספר שכולו אומר חלוציות ומהפכנות . על רקע תקופתו במזרח הקדום הוא חולל מהפכות רבות במגוון תחומים — תפיסת האלוהות , הלאומיות , החוק ועוד — ובכלל זה גם מהפכה חברתית – כלכלית שמקופלת בחוקי התורה . המצוות החברתיות שבתורה טומנות בחובן שינוי של ממש בכל מה שהיה מקובל בזמנו במשטר הכלכלי – חברתי , במערכות היחסים בין עשירים לעניים , בפערים מעמדיים וכדומה . * מאמר זה הוא פרק מתוך ספר שאני שוקד על כתיבתו בנושא הזכויות החברתיות במורשת ההלכה . אחדים מהרעיונות שבמאמר התחלתי לפתח במאמרי : “ Charity and Distributive Justice , " in : Hanina Ben Menahem , Arye Edrei , and Neil S . : Hecht ( eds . ) , Windows onto Jewish Legal Culture , II , London and New York 102 ‒ . Routledge , 2011 , pp . 43 אני מבקש להודות לחנוך דגן , דוד הד , אוריאל סימון , שלום פאול , שמואל פולצ ' ק , עדו רכניץ וידידיה שטרן על הערותיהם המאירות . 1 קצרה היריעה מלמנות את שלל המחקרים שכבר הוקדשו לנושא . ראו למשל משה ויינפלד , משפט וצדקה בישראל ובעמים : שוויון וחרות בישראל העתיקה על רקע מושגי צדק חברתי במזרח הק...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר