רעיון היובל

זאב ז 'בוטינסקי סברה רווחת היא : שרשי הסוציאליזם נעוצים במקרא , אך אין הדבר מדויק כל–צרכו . ודאי , המקרא מלא מחאה סוציאלית , משטמה לאותו סדר חברתי המאפשר לעשיר לחיות – חיי רוחה על חשבון סבלו של הרש . אך הסוציאליזם איננו מחאה בלבד : הסוציאליזם הוא תכנית קונקרטית למתן פתרון לבעיה הסוציאלית בדרך החוק , ותכנית ממין כזה דווקא , שאינו מצוי במקרא . לעומת זאת , מצויה גם במקרא תכנית קונקרטית למהפכה סוציאלית ( או ביתר דיוק תרשים של תכנית כזאת ); אך התכנית ההיא , לא זו בלבד שאינה סוציאליזם , אלא הרעיון המונח ביסודה נוגד לסוציאליזם מן הקצה אל הקצה . התרופה המקראית לקלקלה הסוציאלית , שמה " שנת היובל " ; מדובר בה בספר ויקרא , פרק כ " ה . ההבדל היסודי בינה לבין הסוציאליזם הוא הבדל בין שיטה הבאה לתקן את הרעה לבין שיטה הבאה לקדם את פני הרעה . הסוציאליזם הריהו נסיון לקדם את פני הרעה הסוציאלית : תכנית למשטר חברתי ממין כזה , אשר אחת ולתמיד ובתוקף עצם קיומו , ימנע אי – שויון בחלוקת הנכסים . משיכון המשטר הסוציאליסטי על אשיות מוצקות , תעלם עצם הבעיה הסוציאלית לפי תפיסתנו כיום . האנושות תהא מאורגנת ארגון כזה ...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר