חדש מלא ישן

זאב יעבץ [ ... ] יבנה כ " ט ניסן ברוך ה ' כי באתי למחוז חפצי לשלום . בבית ממנוח הטיר נגש אלי איש יפה מראה וטוב עין כבן ארבעים וחמש וישאל לשמי ויגד לי כי משנה שר העיר הוא השלוח בשם סוד זקני העיר לאסוף אותי אל ביתי עד אשר אבחר לי בית כאשר עם לבבי . השתחויתי אליו ואברכה ויפקוד על אחד הפקידים להמציא את חפצי אל ביתי ואנחנו הלכנו יחדו . עברנו דרך גינות אשר כל מיני עץ למקטן עד גדול נטועים על יד הנתיבות ועל נאות הדשא אשר מבית לטורי העצים פקודות ונצורות ביד חרוצים ערוגות בשם ומטעי שושנים ומבינות להם נשקפות ברכות מים קטנות זכות כעין הבדולח משובצות במסגרות שיש , אשר תראינה כמחזיות [ מראות ] . באחד הימים ישבתי עם עמינדב על הגג ואשאלהו . " רואה אני כי בכל היותכם שומרים את התורה לכל חקותיה חקיתם את הגויים האחרים בתקוני צרכי הרבים " . " לוא גם היתה כזאת " , ענני עמינדב , " כי גם עתה לא בושנו כי מעולם לא אסרה עלינו התורה בלתי אם לעשות כמקולקלים שבדרכי הגויים , אך כמתוקנים הדברים מובאים אצל אסף ידידיה , " חדש מלא ישן : האוטופיה הגנוזה של זאב יעבץ " , עמ ' . 104 - 92 הערות הכוכבית הן הערות מקוריות של זא...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר