קפיטליזם וחירות

מילטון פרידמן הקדמה למהדורה העברית , 2002 לספר זה יש משמעות ושייכות רבה לעם היהודי בכלל ולמדינת ישראל בפרט . מעטים האנשים אשר הפיקו תועלת רבה כל כך מהיוזמה החופשית ומהקפיטליזם התחרותי כמו היהודים ; ומעטים האנשים אשר התנגדו בצורה כה עיקבית לקפיטליזם ופעלו כה רבות כדי לערער את יסודותיו האידיאולוגיים כמו היהודים . ספר זה איננו סובב על פאראדוכס זה , אך הוא מסביר את הטענה הראשונה : מדוע פועל הקפיטליזם התחרותי בעיקר לטובת מיעוט , דבר אשר המעמד השליט והרוב רואים בעין רעה . הספר גם מבהיר כיצד תורם הקפיטליזם התחרותי הן לחופש והן לקידמה בחברה פלוראליסטית , כיוון שהוא מאפשר לקבוצות העשויות להיות עוינות זו לזו , לשתף פעולה ביניהן מבחינה כלכלית תוך שמירה על ערכי דת ותרבות נפרדים . זוהי בעיה מרכזית בישראל ואולי הבעיה בהא הידיעה . ביקרתי לראשונה בישראל לפני חמש – עשרה שנה , כאשר שהיתי חודשים אחדים כפרופסור – אורח באוניברסיטה העברית . סיכמתי את רשמי ואמרתי כי נראה לי שבישראל שתי מסורות יהודיות נאבקות זו בזו : מסורת בת מאה * מילטון פרידמן , קפיטליזם וחירות , בעריכת אווילנה גרץ , תרגום : מזל כהן , ירושל...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר