הצדק הסוציאלי והצדק המשפטי והמוסרי שלנו

הרב משה אביגדור עמיאל הרב הראשי לאנטוורפן ולתל אביב - יפו כג הצדק שבסוציאליות והצדק הסוציאלי מכל הפרקים הקודמים אפשר לבוא בנקל לידי מסקנא זו : הרבה יסודות שבסוציאליות מתאימים להצדק שלנו , אבל הצדק הסוציאלי כשהוא לעצמו , בתור צדק מעמדי וחברתי ידוע , הוא בנגוד גמור להשקפה שלנו . היהדות מכירה רק בצדק מוחלט , צדק לשם צדק , וצדק של צדק , אבל אינה מכירה בצדק עם שם לוי , יהיה מה שיהיה . הצדק שלנו מבוסס , כאמור , על היסוד ש " אין בכלל אלא מה שבפרט " , וכל פרט ופרט מבני אדם הוא עולם שלם בפני עצמו , ואילו הצדק הסוציאלי הוא המשך מהצדק הקדמוני של האליליות הקדמונית , שראתה את כל חשיבותו של האדם הפרטי , רק במידה שהוא מביא תועלת בקיומו לחברה , וההשתנות באה רק ב " שנוי הערכין " , לערוך את העליונים משלפנים למטה ואת התחתונים למעלה . הצדק התורני מבוסס בעיקרו על היחיד , כי אדם יחידי נברא על ידי " יחידו של עולם " , ולכן — " מה הוא אף אתה " ; מה הוא יש לו כל השלמות המוסרית , אף עליך לשאוף אל השלמות הזאת , עד כמה שזה אפשר לבן אדם יצור כפו של הקב " ה , ואילו הצדק הסוציאלי , כל עיקרו מבוסס על הקבוצה , על המעמד...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר