עין איה, ברכות חלק ב

הרב אברהם יצחק הכהן ( הראי " ה ) קוק משנה , פאה ה , ו מי שאינו מניח את העניים ללקוט [ פאה בשדהו ] , או שהוא מניח את אחד [ העניים ] ואחד לא , או שהוא מסייע את אחד מהם , הרי זה גוזל את העניים . על זה נאמר " אל תסג גבול עולים [ עולם ] " ( משלי כב , כח ) . פירוש עין איה ב . מי שאינו מניח את העניים ללקוט כו ' . על זה נאמר " אל תסג גבול עולם " . התורה צותה דוקא לעזוב לפני העניים את הפאה [ בתוך השדה ] , והם ילקטו כאדם המלקט מתוך שדהו . להורות שהנתינה לעניים איננה בתור יתרון נדיבות והכמרת רחמים מצד הנותן , כי אם הוא חק ומשפט חיובי [ = זכות משפטית ] , וזה שקצבה להם תורה הוא ממש חלקם . הרעיון הצפון בזה הוא להוציא מלב בני אדם את הטעות לחשב שהעניות היא רק רע בעולם , ושאיננה אלא חסרון מוחלט שאין עמה טוב , באשר אין העניים פועלים מאומה לטובת החברה והם רק נהנים ממנה , ובאופן כזה אין להם שום משפט חיובי כי אם נדיבות יתרה . ומזה הרעיון יוכל גם כן לצאת משפט מעוקל של התנגדות אבירית לכלל דרך ד ' , שהוא דרך משפט וצדקה , ובכלל על זה נאמר " לעג לרש , חרף עשהו " ( משלי יז , ה ) . כי הסובר שיש * הרב אברהם יצחק ה...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר