הדדיות וסולידריות

סת שוורץ הדדיות בדיון סוציולוגי פורץ דרך הצהיר אלווין גולדנר ( Gouldner ) שההדדיות כנורמה מוסרית ( " מעשה טוב אחד מחייב מעשה טוב בתגובה " ) היא כנראה אוניברסלית , כמוה כטאבו על גילוי עריות . אמירות כאלה קשה מאוד להוכיח כמובן , אבל עלינו לומר שההדדיות ברוב צורותיה היסודיות הייתה כנראה נפוצה מאוד . אין שום סיבה לשער שבני ישראל , והיהודים אחריהם , התנגדו להדדיות במובן הזה , ואחת המגמות התאולוגיות העיקריות של התנ " ך — מה שמכונה " התאולוגיה של ספר דברים " — מבוססת על המשגה של היחסים בין אלוהים לישראל במושגים של הדדיות : האל גומל טובה לישראל כשישראל נוהגים בו כהלכה . ועם זה קשה מאוד למצוא בטקסט המקראי הערכה חיובית כלשהי של ההדדיות ביחסים בין אדם לחברו חוץ מבכמה מקומות בספרות החוכמה . במקום זה התורה אינה מציעה אלא קריאה כללית להגינות ולצדק כלפי הזולת וכיוצא בזה . את הדבר הקרוב ביותר לכללי הדדיות אפשר אולי לראות בצווים כגון " לא תתעב מצרי כי גר היית בארצו " ( דברים כג , ח ) , שברקע המושגי שלהם עומדים חוקים בדבר Seth Schwartz , “ Reciprocity and Solidarity , " Were Jews a Mediterranean * Socie...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר