מפתח אישים ונושאים

אבו איאד ( צאלח ח׳לף ) 24 , 23 – 22 הע׳ , , 29 62 הע ' , 83 , 69 , 66 הע׳ , 100 , 89 אבו ג׳יהאד ( חליל אל וזיר ) 84 , 24 , 23 הע׳ , 91 אבוחמד , ח ' ליל 79 אבו טיב , צאלח 122 הע׳ אבו מוסא ( סעיד אל מורגה ) 125 אבו נידאל ( סברי ח׳ליל אלבנא ) 115 , 114 אבו שראר , מאג׳ד 58 הע׳ , 106 אביב נעורים 76 אבי רן , ראובן 117 הע׳ אבקוב , רומן 18 הע׳ אדמס , ג׳יימס 43 הע׳ אוטונומיה פלסטינית 134 , 109 , 97 , 96 אולבריכט , ולטר 34 אוליאונובסקי , ויקטור 52 אולימפיאדת מינכן 60 , 48 או״ם הזמנת ערפאת לעצרת האו״ם ; 66 , 62 החלטת החלוקה ( החלטה 26 , 20 ( 181 הע׳ , 31 הע׳ , ; 89 , 70 החלטה ; 18 194 החלטה , 70 , 62 , 54 , 37 , 31 , 8 242 ; 134 , 110 , 106 , 92 – 87 החלטה , 8 338 ; 87 , 62 החלטה ; 72 3236 החלטה 3379 ; 72 הצבת כוח האו״ם ; 111 , 98 מועצת הביטחון , 98 , 88 , 87 , 62 , 59 , 37 , 31 , 8 ; 131 , 124 , 106 נאום ערפאת ; 136 , 68 ניסיונות התיווך בחסות האו״ם 61– , 31 ; 93 – 91 , 63 תמיכה במדינה פלסטינית 138 , 133 אוקלי ( , ( Oakley רוברט ב ' 165 אוקראינה 139 אוניברסיטת פטריס לומומבה 40 אורנים 114 אחים מוס...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן