מקורות

מקורות ראשוניים מסמכים עברית ורד יעל , מהותו של חוזה הביטחון הקיבוצי , ירושלים : משרד החוץ , מחלקת החקר , גנזך המדינה , תיק א . 2449 / 3 כרושצ׳וב ניקיטה סרגיביץ׳ , הנוסח המלא מנאומו הסודי של כרושצ׳וב על סטאלין , תל אביב : דפוס אבן חור , . 1960 לקט מודיעין צבאי , ״תוכנית מצרית סורית לחדש הלחימה״ , מאת מקור קרדינל , ענף , 6 מספר סידורי , 429 מ 6 באוקטובר , 1973 שעה , 07 : 30 בתוך רונן ברגמן וגיל מלצר , מלחמת יום כיפור – זמן אמת , תל אביב : ידיעות אחרונות – ספרי חמד , , 2003 עמ׳ . 47 ראו גם את המסמך באתר http : // he . wikipedia . org / wiki % D 7 % 90 % D 7 % A 9 % D 7 % A 8 % D 7 % A 3 _ % D 7 % 9 E % D 7 % A 8 % D 7 % 95 % D 7 % 90 % D 7 % 9 F מדינת ישראל , דין וחשבון של ועדת החקירה לחקירת האירועים במחנות הפליטים בביירות , ירושלים : דפוס ממשלתי , תשמ״ג . מרכז ההסברה , ההסכם הישראלי מצרי על הפרדת הכוחות , ההסכם הישראלי סורי על הפרדת הכוחות , ירושלים : מרכז ההסברה , שירות הפרסומים , . 1974 מרכז ההסברה , הסכם הביניים בין ישראל ומצרים : נחתם בראשי תיבות ביום כ״ה באלול תשל״א ( 1 בספטמבר , ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן