מסקנות ואחרית דבר

מערכת היחסים בין ברית המועצות לבין אש״ף ויתר הארגונים הפלסטיניים בין השנים 1991 – 1968 הייתה רווית אירועים בעלי חשיבות שעיצבו את אזורנו במידה משמעותית , עד כדי כך שהשפעתם על תהליכים מדיניים , חברתיים ופוליטיים ניכרת גם בימינו . מאחר שאי אפשר לבחון את מערכת היחסים הזו במנותק מן האירועים שהתרחשו בזירה הבין לאומית , בחן מחקר זה את השפעתם של אירועים אלה על מערכת השותפות הייחודית שנידונה כאן . עם זאת , ראוי לציין כי מערכת היחסים בין אש״ף לבין הממשל הסובייטי היוותה אך חוליה אחת מבין מכלול החוליות שהרכיבו את היריבות בין שני גושי המדינות , או במילים אחרות , סוגיה אחת מני כלל הסוגיות שנכללו במאבק שהתפתח בין ברית המועצות לבין ארצות הברית במסגרת המלחמה הקרה – מאבק שראשיתו בשלהי מלחמת העולם השנייה , וקצו במהפכות שפקדו את הגוש הסוציאליסטי במזרח אירופה בשנות השמונים ובראשית שנות התשעים של המאה הקודמת . במסגרת היריבות בין שתי המעצמות , תרה כל אחת מהן אחר ״לקוחות״ שיצדדו בה ובמשנתה המדינית , החברתית וזו הכלכלית . דפוס היחסים הטיפוסי בתקופה הנידונה בין מעצמות העל לבין מדינות העולם השלישי , וביניהן גם מ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן