5 ברית המועצות, סוריה ואש״ף על רקע מלחמת האזרחים בלבנון למן שנת 1975

בתקופה שבה הקימו הארגונים הפלסטיניים מפקדות ותשתיות צבאיות בירדן , הם תקעו יתד גם בלבנון . וכשם שהם ידעו לנצל לטובתם את חולשתה של הממלכה 171 עדות לכך היא החלטה של הוועדה המרכזית של המפלגה הקומוניסטית של ברית המועצות מ 14 באוגוסט , 1974 שעליה חתום ראש השירות החשאי הסובייטי יורי אנדרופוב . ראו : – 55 БО /Л итсонсапозеб йонневтсрадусог тетимок , онтеркес оннешревоС , акпап яабосО – 1975 яравня 10 то , РССС вортсиним тевос . Emile Sahliyeh , “ The PLO and the Israeli Arabs " , Journal of Asian and African 172 Studies , Vol . 27 , No . 1 – 2 ) 1993 ( , pp . 85 – 96 173 אלפג׳ר , נצרת , 11 באפריל ; 1976 דני רובינשטיין , דבר , תל אביב , 13 באפריל . 1980 עדות להגברת פעילותו של אש״ף בשטחים הכבושים ניתן למצוא במכתב ששלח ערפאת ב 19 ביוני 1974 לאריך הונקר , ראש המפלגה הקומוניסטית של גרמניה המזרחית , שבו הוא כותב כי הארגון החליט לרכז את מאמציו המדיניים והצבאיים בתוככי השטחים הכבושים . ראו : DY 30 / 9529 – PLO Exekutivkomitee - Lieber Genosse Erich Honecker , Erster Sekretar . des ZK der SED ההאשמי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן