4 מערכת היחסים בין ברית המועצות לבין אש״ף לקראת מלחמת יום הכיפורים, במהלכה ואחריה

יציאתם של אנשי הצבא הסובייטים ממצרים בשנת 1972 חייבה את הממשל הסובייטי להשקיע מאמצים גדולים יותר בהידוק היחסים עם סוריה ואש״ף , ואף לטפח יחסים Nikolai Borodin , “ The Palestinian Resistance Movement : A Soviet View " , New 132 Middle East , No . 51 ) 1972 ( , p . 11 Robert O . Freedman , Soviet Policy toward the Middle East since 1970 , New York : 133 Praeger , 1982 , pp . 22 – 42 ; Robert Moss , “ Moscow Back Terror " , Daily Telegraph , 16 July 1979 , pp . 7 , 28 ber den Aufenthalt einer Delegation der Befreiungsorganisation 134 Ü – DY 30 / IV A 2 / 20 / 859 von Palastina ) PLO ( in der DDR עם חלופות אחרות בקרב תנועות שחרור בחצי האי ערב . בתקופה זו חתרו הסובייטים לתווך בין הארגונים הפלסטיניים השונים , כדי לסייע להם באיחוד הפלגים ובכך לחזק את מעמדו של ערפאת , אם כי מוסקבה לא חדלה מלנהוג בראש אש״ף במידת הזהירות . המאמצים המשולבים של הקג״ב ושל המחלקה הבין לאומית הכפופה למפלגה הקומוניסטית נשאו פרי , בין היתר , כאשר חודשים מספר לפני מלחמת יום הכיפורים הועלתה היוזמה להקים מחדש את ״הארגון ה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן