1 הזירה הבין־ערבית, הסכסוך הערבי–ישראלי וההתעוררות הפלסטינית לפני מלחמת ששת הימים ולאחריה המפנה במדיניות הסובייטית במזרח התיכון

למן שנות המהפכה הסוציאליסטית ובמהלך התקופה שבין שתי מלחמות העולם היו הסובייטים שקועים בבעיות פנים , ורק לאחר מלחמת העולם השנייה חלה התעוררות מחודשת בקרב הממשל הסובייטי בכל הנוגע למעורבות במזרח התיכון , כחלק מניסיונו להגביר את השפעתו ברחבי העולם השלישי , בעיקר בשל המלחמה הקרה . כאמור לעיל , הסובייטים הבינו כי דחיקתן של מעצמות המערב מן המזרח התיכון תיצור חלל שתוכל למלא ברית המועצות , ובכך תקרב אליה את עמי האזור מבחינה מדינית , פוליטית , חברתית וכלכלית . ברית המועצות הבינה כי הצלחתה במישור זה תעלה את קרנה , ביחס לארצות הברית , במסגרת המאבק הבין גושי . Galia Golan , Soviet Policies in the Middle East : From World War II to Gorbachev , 21 Cambridge : Cambridge University Press , 1990 , p . 57 22 עודד ערן , מדיניות החוץ של ברית המועצות : מלנין עד גורבצ׳וב , כרך ב , רמת אביב : האוניברסיטה הפתוחה , , 1991 עמ׳ . 107 במסגרת מעורבותה במזרח התיכון וקריאתה לכונן בו מדינות עצמאיות , שילבה ברית המועצות את עמדתה בנושא הסכסוך היהודי – ערבי בארץ ישראל . שר החוץ מולוטוב סבר כי הסכסוך הוא דבר מלאכותי שנוצ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן