טרור בשירות המהפכה מערכת היחסים בין אש״ף לבין ברית המועצות 1991-1968

מערכת היחסים בין אש״ף לבין ברית המועצות -1991 1968 מיכאל מ׳ לסקר חנוך באזוב המכון לחקר המחתרות ע״ש מנחם בגין הוצאת אוניברסיטת בר -אילן  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן