הצעת מדיניות הלכתית בזמננו

שו ” ת 8 המדיניות ההלכתית – ציבורית נדרשת לאזן בין אינטרסים שונים ואף מנוגדים של הטובלות . יש נשים שמעוניינות לשמור על מסורת אמותיהן ולטבול בנוכחות בלנית המפקחת על טבילתן ואף עוזרת להן בהכנה לטבילה ; יש נשים שמקבלות את הצורך בנוכחותה של הבלנית כמשגיחה על הטבילה , אך אינן רוצות שום התערבות שלה בהכנה ; ויש נשים שמעוניינות לשמור על פרטיותן ולטבול ללא שום עין צופה . העמדת בלנית לפיקוח על הטבילה מקובלת מאוד ואף רצויה לטובלות רבות . ואולם הוראות המועצה הדתית והרבנות המקומית לבלנית באשר לפיקוח על הטובלות מוכרחות להיות מינימליסטיות . על הבלנית לשרת את האישה הבאה לטבול על פי בקשתה : אם האישה מעוניינת בעזרה בענייני חציצה — היא תבקש זאת מהבלנית . ללא בקשה כזאת , הבלנית לא תתנדב לתת את השירות הזה . מלבד זאת , אישה ששערה קצר או שאינה מעוניינת להיחשף בפני הבלנית יכולה לבקש מהבלנית לא להיות נוכחת במקווה בזמן שהיא טובלת . אפשרות נוספת היא טבילה במעיינות או בחוף הים , שבהם אין פיקוח של הממסד , בנוכחות חברה או בעל , או לפי הפתרון שציינתי לעיל . יש לדעת שטבילה כזאת היא כשרה לחלוטין , אך צריך ללמוד כיצד ל...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר